Svaret på denna fråga är att det bara är en motståndare som får göra detta enligt reglerna [Regel 14-2, Regel 31-8]. Sen bör inte en motståndare stå där när du puttar då det räknas som ett etikettsbrott. Hen bör istället först gå in bakom och titta efter det att putten är slagen. En medspelare eller caddie till dig får stå bakom i din linje och hjälpa till att sikta in ditt slag osv. Men denna person måste sedan flytta på sig innan putten slås, annars åker du på två (2) slags plikt.
Detta gäller vid singel- eller par-spel (t.ex. foursome, greensome, fyrboll, ) …. MEN vid lagspel kan vi välja att använda andra regler. Om vi läser i spel- och tävlingshandboken så står bl.a. följande om spelformen lagspel:
5.1.3 Lagspel
Lagspel kan vara till exempel scramble eller Pro-Am. Lagspel hanteras, med något undantag, normalt inte av Regler för golfspel.

5.1.3.1 Scramble 
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (dvs. från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker till exempel genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd.

Scrambler är alltså en tävlingsform som inte täcks av golfreglerna, därför är SGF:s rekommendation att det inte är något problem att lagmedlemmarna kollar puttlinjen.  OBS! Detta är en rekommendation från SGF. Varje tävlingsledningen i respektive tävling bestämmer vad som gäller i deras tävling och då är det viktigt att detaljer som denna verkligen klargörs för deltagarna innan tävling.

ÖFG följer SGFs rekommendation för tävlingar som är lagspel, t.ex. scramble, och tillåter att lagmedlem, lagmedlemmar får stå bakom spelaren när denne puttar