Östersund-Frösö Golfklubb är känd för att ha en av Sveriges vackrast belägna golfbanor. Banan ligger på Frösön vackert placerad på sydsluttningen ner mot Storsjön med hela Jämtländska fjällvärlden i fonden. Första hålet anses vara ett av Europas mest intagande öppningshål enligt Svensk Golf (2014) Chefredaktören för Svensk Golf, Tobias Bergman, beskriver i nr 2 2015 anläggningen på Östersund-Frösö Golfklubb som en av de mest trivsamma i landet, ett ställe där man mår bra!

På Östersund-Frösö Golfklubb hittar du ett golfalternativ för alla. Vår anläggning består förutom 18-hålsslingan av Jämtkraft äventysbana för de minsta, Länsförsäkringars 9-håls Pay & Play bana, ett förnämligt övningsområde, en välsorterad golfshop och en uppskattad restaurang. Hela anläggningen inramas av de fantastiska vyerna med en hänförande utsikt.

Allmän banstatus

18 håls banan  – Stängd

Övriga Anläggningen 

Länsförsäkringar 9 håls Pay & Play bana – Stängd

Jämtkraft 6 håls Äventyrsbana – Stängd

Puttinggreen klubbhuset – Stängd

Övningsområde – Stängd

Puttinggreen övningsområde – Stängd

Konstgräsgreen – Stängd

Range – Stängd

Hundar som alltid hålls kopplade till ägaren, för allas trevnad, får följa med på ÖFG:s anläggning samt vid sällskapspel.

Komplett banguide

Ett vackert och välkomnande första hål.

Tee ligger högt och fairway är bred. Storsjön och Oviksfjällen i bakgrunden… Den långtslående har chans att nå in på två slag. Se upp för bunkrarna som ligger ca 50-70 m från green. Landar du på green är det lätt att rinna av eftersom green lutar nedåt.

Rankat som banans svåraste hål.

En svårträffad, ondulerad green omgärdad av djupa bunkrar. Blir inspelet för långt finns risken att du hamnar out of bounds.

Ett långt par 5 hål, dogleg vänster.

Till höger out of bounds men fairway är bred. Strategiskt utplacerade fairwaybunkrar både till höger och vänster. Placera andraslaget något till höger för bästa inspelsvinkel. Lång och ondulerad green.

Ett kort par 3 hål vid Storsjön.

Luras inte att tro att det är lätt, det kan skilja många klubbor beroende på hur det blåser. Slår du för långt så finns risk att du hamnar i en bunker eller out.

Lurigt par 4 hål, banans enda hål utan bunkrar.

Slår du ett långt utslag kommer vattenhindret till vänster i spel. Hela högersidan är markerat sidovattenhinder och eftersom fairway lutar åt höger så är det inte helt ovanligt att bollarna hamnar där. Har man placerat utslaget på fairway väntar ett relativt enkelt inspel.

Par 4, dogleg höger.

Till höger finns en träddunge, det bästa är om du kan passera nära den. Om du inte slår så långt, slå rakt fram. Eftersom green ligger högt med en slänt strax innan bör du ta till minst en klubba för att nå green.

Svårt par 3 hål.

Vattenhinder till höger och bunker till vänster. Detta gör att den strategiske spelaren slår sig kort om hindren. Svårträffad och långsmal green.

Par 5, bred och öppen fairway på utslaget.

Andraslaget placeras gärna något vänster för att ta dungen till höger ur spel. Korta inspel fångas upp av djupa bunkrar.

Fikapausen närmar sig.

Ett relativt kort par 4 hål. Inspelet är lurigt eftersom du ofta står i uppförsbacke på detta hål och green ligger högt.

Par 4 hål utan större svårigheter.

Se upp för tallen till vänster vid utslaget. Inspelet placerar du mitt på green, undvik bunkrarna.

Svårt par 4 hål, dogleg vänster.

Se upp för vänstersidan då det kan bli svårt att hitta bollen. Ligger du för långt till höger så får du ett långt inspel. Den långtslående kan gena över hörnet på vänstersidan. Green är smal och svårträffad med bunkrar runtom.

Kort par 5 hål, dogleg höger.

Rankat som banans lättaste. Slår du långt kan du gena över skogen. Lyckas du med det finns chans att nå in på två slag. Ett kanske klokare val är att slå ett kort utslag följt av två slag och två puttar för ett säkert par.

Kort par 4, dogleg höger.

Slå utslaget rakt fram, inte för långt. Därifrån har du ca 100 meter till green. Svårigheterna med hålet är att välja rätt klubba för inspelet då green ligger högt. Bakom green finns tjock ruff som man bör undvika.

Tufft och långt par 3 från herrtee, uppför.

Bunkrarna fångar oftast upp korta utslag. Bakom green finns ett dike, men vanligast är det med för korta slag på detta hål.

Från gul tee är det lätt att hamna i skogen till höger.

Det kan bero att tee är riktad åt det hållet. Se upp för fairwaybunkrarna efter vägen som ligger ca 80 m från green. Green är helt platt.

Från röd tee ett relativt långt par 4.

Det kan vara svårt att träffa fairway eftersom bollarna lätt rullar av till höger. Annars inga svårigheter.

Ännu ett tufft par 3 hål.

Svårtträffad green som lutar till vänster. På höger sida, innan green, finns en bunker som fångar många bollar. Hemmaspelare tar köksvägen till höger om bunkern.

Ett rakt utslag bäddar för ett bra inspelsläge.

Här stannar du till och tittar ut över Storsjön och jämtlandsfjällen, vyn är magnifik!
Green lutar vänster, håll därför höger på inspelet.
En svårputtad green där många puttat några gånger för mycket.

Pay & Playbanan

Pay & Playbanan

På vår 9-håls par 3-bana kan vem helst kan spela, även om man inte är utbildad golfare. Kom ut och prova på golf och njut av atmosfären hos oss. Den tar ca en timme att spela och du får spela hur många varv du vill eftersom greenfeen gäller för hela dagen. Du behöver inte boka tid i förväg, dock kan banan ibland vara bokad för start under kortare stunder. Har du inga egna klubbor så finns det att hyra hos Frösö Golfshop.

Ordningsregler för spel på Pay & Play

 • Greenkeepers arbete har alltid företräde
 • Laga nedslagsmärken
 • Återlägg uppslagen torv
 • Endast egna bollar (ej rangebollar)
 • Tjuvspel beivras

Greenfee samtliga dagar Senior: 120 kr Junior: 60 kr

Övningsområde

Ordningsregler för övningsområdet

 • Greenkeepers arbete har företräde
 • Övningsområdet är till för ÖFG:s medlemmar
 • Laga nedslagsmärken
 • Återlägg uppslagen torv och använd utställd sand för att reparera skador
 • Endast egna bollar
 • Iakttag försiktighet och visa hänsyn

Aktuella klipphöjder och skötselinfo

 • Greener (5 mm)
 • Högsäsong midsommar – sept klipps eller vältas greener i möjligaste mån varje/varannan dag med reservation för kraftig nederbörd. Hål flyttas varje/varannan dag beroende på event och slitage. Dressning och gödsling utförs med 10-14 dagars intervall. Djupluftning med pinnar 2-3 ggr/säsong
 • Stimp – – fot uppmätt vid torra förhållanden.

 

 • Tee (12 mm)
 • Högsäsong midsommar – sept klipps tee 2-3 ggr/vecka och teemarkeringar flyttas 3-5 ggr/vecka beroende på event och slitage. Torvuppslag och slitage repareras flera ggr/vecka med frö och mulldress och det är ok att återlägga uppslagen torv även på tee vilket gör att skadan läker snabbare.

 

 • Fairway (12 mm)
 • FW klipps 2-3 ggr/vecka under högsäsong midsommar- sept.
 • Semiruff (- mm)utgörs av alla klippta ytor utanför FW och klipps 1-3 ggr/vecka beroende på tillväxt.
 • Ruff slås 1-2 ggr/säsong.

Info om Skötselåtgärder som påverkar spelet.

Hjälpsådd – utförs med såmaskin på hela greener och större fläckar som har svårt att etablera sig under hela säsongen. Nedslagsmärken och mindre skador rollas med piggvalls, handsås och punktdressas. Tees stödsås för hand 2-4 ggr/vecka där slitaget är störst med fröblandad mulldress.

Vertikalskärning – ytan körs över med tätt sittande knivar på en cylinder vilka plockar upp gammalt växtmaterial och ger plats för nya yngre plantor. Kombineras oftast av efterföljande sådd och dress.

Dressning – ett tunt lager sand/mullsand läggs på och dras ut med nät för att fylla ut ojämnheter som framförallt orsakas av nedslagsmärken och på så sätt ge en bättre bollrull. Sanden skyddar även gräsplantans tillväxtpunkt mot slitage och verkar för en torr yta och minskar ingångar för sjukdomsangrepp. Utförs på Green, Tee och FW.

Luftning – Slitters/spikers luftning gör många små hål ner till 2 cm i ytan och görs med fördel 1 gång/vecka, speciellt på vitgröegreener, för att syresätta ytan och motverka ett vattenhållande thatchlager (gammalt organiskt material) som lätt uppstår vilket ger en svampig och ojämn yta. Knivluftning ger färre men längre och djupare skär och har bra effekt för att syresätta och torka ytan ner till 5-7 cm, fungerar på alla ytor med liten påverkan på spelet. Luftning med 12-18 mm solida pinnar ner till 25 cm görs för att ge en djup syresättande och dränerande effekt och fungerar på våra greener och tee men ytan behöver några dagars återhämtning för att bli jämn igen. Vid Hålpipsluftning tas material upp i korvar vilka kan slås sönder och dras ut som dress eller tas bort helt och ersättas med nytt material beroende på önskad effekt.

Gödsling – näring tillförs i fast (korn) eller flytande form. Under högsäsong tillförs det oftare i flytande form för inte påverka spelet. Green tillförs oftare då klippet samlas upp här vid varje klippning. Tee tillförs extra i fast form hela säsongen pga intensivt slitage. FW och trafikerade ytor tillförs vid 1-2 tillfällen tidigt på säsongen för att konkurrera ut ogräs men klarar sig sen på att gräsklippet lämnas kvar (gröngödsling).

Spelregler och Arbetsmiljö på Östersund-Frösö Golfklubb

 • Greenkeepers arbete har alltid företräde, vänta på klartecken från Greenkeepern för spel!
 • Provsvinga aldrig mot Greenkeeper under tiden du väntar! Det är svårt att se på långa håll om det är spel eller provsving.
 • Var redo för spel då klartecken för spel ges!
 • Ropa alltid FORE vid risk!
 • Vid tillbud är du skyldig att lämna ut Golf-id/legitimation (P&P) till Greenkeepern som rapporterar till (ev överordnad) Distriktets disciplinnämd samt yrkesinspektionen för disciplinär åtgärd!
 • Om man som golfspelare har synpunkter, är du välkommen att framföra dessa till klubbens Banchef Joakim Kramer.

Banutvecklingsplan

Förutsättningar och inriktning för banan

Banan är av varierande karaktär från öppen hed till mer kuperade skogshål. Utsikten över Storsjön med Oviksfjällen och Åreskutan som bakgrund ger en otrolig vy. Östersund-Frösö golfbana ska vara en bana av hög klass under rådande klimatförutsättningar. Målsättningen är att hålla banan öppen för spel på ordinare greener så länge det råder snö och tjälfria förhållanden.

Bakgrund

Östersund-Frösö Golfklubb bildades 1947 och de första 9 hålen byggdes av egna medlemmar.

 • 1971 stod dagens 18 hålsbanan klar, ritad av den välkända banarkitekten Nils Sköld vilket gav ÖFG dess säregna drag.
 • 1994 anläggs en 9 håls korthålsbana med SGA greenuppbyggnad, ritad av Birger Mangs, och som sedan 2004 även fungerar som en Pay & Play bana.
 • 1997 etablerades grästees på 18 hålsbanan enligt SGF:s rekommenderade teeuppbyggnad.
 • 2000 blir ÖFG ägare till all mark som golfbanan ligger på.
 • 2001 gallras ca 800 m3 skog ut för att få in ljus och bättre luftgenomströmning till gräsytorna.
 • 2001 kompletteras banan med 10 st fairwaybunkrar.
 • 2002-2005 totalrenoveras klubbhusfaciliteter och klubbrum,resturang,kontor och shop som byggs ut. G:a shopen blir Juniorhus.
 • 2002-2005 gallras ytterliggare ca 2000 m3 skog ut, ytvattenbrunnar placeras i lågpunkter och vattensjuka delar dräneras för att få en torrare bana.
 • 2005 kompletterades banan med 6 st backtees för att göra den mer utmanande längdmässigt.
 • 2005 invigs ett övningsområde ritat av Peter Chamberlain.
 • 2005 renoveras puttinggreen till USGA greenuppbyggnad.
 • 2006 byggs en ny puttinggreen med konstgräs för närspelsträning.
 • 2007 Hål 4 läggs om pga säkerhetsrisk och förbättrad logistik.
 • 2007 Gräsodling om 500 m2 Green och Tee/fairwaygräs etableras.
 • 2008 kompletteras bevattningsanläggningen med fairwaybevattning och Green, Tee systemet uppdateras. Nytt styrsystem.
 • 2009-2010 renoveras omklädningsrummen för dam och herr.
 • 2010-2011 renoveras bunkrar och range. 6:e green byggs ut.
 • 2011 anläggs en enkel 6 håls Äventyrsbana i anslutning till Juniorhuset.
 • 2011 kompletteras banan med ytterliggare en tee (orange) för nybörjare och damveteraner som mäter 4100 m. Teelängderna benämns nu till 63,60,57,50,41 istället för färger.
 • 2011 benämns ÖFG med Sveriges Bästa Öppningshål och Norrlands Bästa Golfbana som Nr 45 enligt Golf Digests Sverigeranking.
 • 2012 Klubbhusets utemiljö utökas/renoveras och Fikastugan flyttas från hål 9 till hål 6/12 för bättre logistik och bemanningsmöjligheter.
 • 2012 etableras nya tees på Hål 14 och 17 för tee 50/41. Spelytor på Hål 8 dräneras med ca 200 m.
 • 2013 markbereds område nedan tee på hål 5 för att få fram sjöutsikt och mer sjönära känsla. Skogspartier gallras om ca 600 m3 för bättre luftflöde och ljusinsläpp.

Banutvecklingsplan i samarbete med Golfbanearkitekt.

På Årsmötet i april 2013 togs beslut på att under året upprätta samarbete med en Golfbanearkitekt för att utveckla anläggningen på bästa sätt.

Banutveckling 3-årsplan

2014 – 2016

 • Ta fram en Masterplan tillsammans med en Golfbanearkitekt över hela anläggningen för framtida projekt, som ligger under årlig revidering.
 • Jämna av teeytor.
 • Jämna av grönytor där sättningar förekommer, såväl på fariways som i semiruff.
 • Dränera och byta ut material på vattensjuka grönytor.
 • Gallra skog för bättre ljusinsläpp och luftcirkulation.
 • Trädplanteringar.
 • Slyröja spelstrategiska områden för att underlätta bolletande och snabbare spel.
 • Slyröja för att behålla utsikten och för att gynna artrikedom i flora och fauna.
 • Renovering körvägar, asfaltera P-Platser
 • Fortsatt förfina anläggningens alla delar.

Banutvecklingsgruppen består av: Joakim Kramer Head Greenkeeper Göran Knutsson, Head Pro och Torbjörn Ryman, VD Vid frågor och förslag till åtgärder är alla medlemmar välkomna att kontakta oss.

Greenfee

Senior vardag 350:-
Senior helgdag 08.00-14.00 450:-
Övrig tid 350:-
Höstgreenfee från 12 oktober  Vardag 120:-
 Helg 120:-
Junior vardag 200:-
Distriksgreenfee*  
Senior vardag 270:-
Senior helgdag före 14.00  350:-
övrig tid 270:-
Junior vardag  150:-
 Juniorer under 18 år spelar gratis vardagar
Junior helg 200:-
 
Röda speldagar Klicka här
 
Distans- och AB-medlem (pay&play)  
Vardag  250:-
Helgdag 08.00-14.00  300:-
övrig tid 250:-
Greenfeemedlem, rabatt vissa tider  
Vardagar 08.00-11.00 300:-
övrig tid 200:-
Helgdag 08.00-14.00 350:-
övrig tid 200:-
Pay- & Playbana  100:-
Pay- & Playbana  
Senior  120:-
Junior (t.o.m 21 år)  60:-

*Distriktsgreenfee gäller följande klubbar och dess A-medlemmar (fullbetalande)

Rossöns GK, Åre GK, Svegs GK, Storsjöbygdens GK, Krokoms GK, Klövsjö-Vemdalens GK, Sonfjällets GK, Funäsdalsfjällens GK, Norderöns GK, Strömsunds GK samt medlemmar i de norska klubbarna Bynesets golfklubb (Trondheim), Stikklestad och Stjördals GK.

All greenfee gäller per dag förutom för greenfeemedlemmar då greenfeen gäller per 18 hålsrunda.

Hålvärd

Hålvärd

Är du/ni intresserad av att vara Hålvärd innebär det att en eller två personer ansvarar för ett golfhål lite extra med att t ex:

 • Laga nedslagsmärken
 • Återlägga uppslagen torv
 • Kratta till olägenheter i bunkrar när ni spelar
 • Reparera markskador, slyröja och beskära träd på detta hål nån gång/säsong
 • Vidarebefordra intryck och idéer till Greenkeeper

I gengäld kommer ni erbjudas att till en början delta på 1- 2 träffar (vår och höst) där ni har möjlighet att lära er en del om golfbaneskötsel. Beroende på intresse kan vi sen gå vidare med fler träffar likt seminarium där ni är med och bestämmer inriktningen på relaterade ämnen inom golf, trädgårdskötsel och markarbeten mm. SISU är intresserade att stödja den här typen av studiecirklar inom föreningsverksamhet. Golfspel och umgänge ska förstås vara en del av att vi träffas, alldeles säkert hittar du nya kompisar. Anmäl intresse till Joakim Kramer på joakim.kramer@ofg.nu

Lokala regler

1. SGF:S GENERELLA LOKALA REGLER 1.1   Stenar i bunker Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller. 1.2  Markeringar Följande markeringar gäller på banan:

Markering Innebörd Regelhänvisning
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA: spel förbjudet Bilaga 1 Del B-2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område. Spel förbjudet Bilaga 1 Del B-2b
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24

2. LOKALA REGLER 2.1 Avståndsmarkeringar Gul-svarta stolpar, 150 m till greenens mitt, är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller. 2.2  Skador i bunker Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Regel 25-1.  2.3  Jordfasta stenar och berg i dagen. Ingen lättnad för stansen Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, är mark under arbete.  Regel 25-1.  2.4  Myrstackar. Myrstackar på spelfältet ärmark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.  2.5  Dropprutor Droppruta på hål 7 och 14 får användas vid droppning för boll i sidovattenhindret. (På hål 7 dammen på höger sida och på hål 14 diket bakom green) Bollen skall vid droppning ta mark i dropprutan och är i spel om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade marken, även om den rullat ur rutan eller närmare hålet. Regel 20-2 gäller. Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – förlust av hålet.  Slagspel – två slags plikt. 2.6  Vattenhinder på hål 4, regel 26. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorat i vattenhindren som är mellan tee och green, får spelaren spela en provisorisk boll. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindren måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. Om den ursprungliga bollen inte har hittas eller identifierats inom de 5 minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelas provisoriskt Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – förlust av hålet.  Slagspel – två slags plikt. 2.7  Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning) Vid tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade). Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

 1. 3.       TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

  3.1 Markeringar och reparationer på banan – utöver vad som gäller enligt de generella lokala reglerna Sand- och gruslagningar på spelfältet samt vitmarkerade områden, är mark under arbete, betraktas som mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Regel 25-1. Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt. Flaggplacering: Röd flagga =  Främre delen av green. (kort) Gul flagga = mitten på green. Vit flagga = Bakre delen av green. (lång) Längdmarkeringar: Plattor i fairway = greenmitt. Sprinklerlock = framkant green.

Vägbeskrivning

Om du kommer från Östersund: Kör mot Frösön och Frösö Kyrka. Fortsätt förbi densamma i riktning mot f.d. F4. Sväng vänster vid skylt ”Golfbana” Om du kommer från Storlien och Åre: Kör från Åre mot Östersund på E14, sväng höger mot Rödön och Frösön i Ytterån. Väl framme på Frösön kör du förbi flygplatsen och följer skyltning mot Frösö Kyrka. Fortsätt förbi densamma i riktning mot f.d. F4. Sväng vänster vid skylt ”Golfbana” Om du använder GPS: Latitude = 63.1846      Longitude = 14.4968 Lat = 63 degrees, 11,1 minutes North Long = 14 degrees, 29.8 minutes East Karta via hitta.se Zooma till önskad nivå, klicka här för att öppna kartan.